Kategorie oferty

Producenci

JACKAL SOLID

JACKAL SOLID jest systemem mieszalniczy do wytwarzania kolorów gładkich, niemetalizowanych przeznaczonych do:

  • car refinishu,
  • przemysłu,
  • żeglugi morskiej,
  • lotnictwa.

W zależności od wybranej żywicy (dostępność kilkunastu opcji) istnieje możliwość zrobienia koloru w: akrylu, poliakrylu, poliuretanie, syntetyku, epoksydzie oraz w innych wybranych rodzajach specjalistycznych żywic.

Wszystkie kolory mogą być wytwarzane przy zredukowanym wpływie na środowisko naturalne, a pigmenty są wolne od ołowiu, chromu, bromu, kadmu, fosforanów. Zawartość substancji lotnych (V.O.C.) zredukowano i wynosi ona obecnie poniżej 420 dla lakierów gładkich niemetalizowanych przeznaczonych do renowacji samochodów.

System JACKAL składa sie z 23 past pigmentowych, 2 baz metalicznych, 2 past obniżających VOC – BIAŁEJ I CZARNEJ.

Można również stworzyć wyłacznie system JACKAL RAL który składa się z 10 past pigmentowych.

Wyszukiwanie kolorów w systemie JACKAL odbywa się za pomocą programu IVAT ColorSystem, a nowe kolory dodawane są każdego miesiąca. W programie tym możliwe będzie określenie VOC dla każdego rodzaju lakieru i koloru.

Pliki do pobrania:

Lista pigmentów IVAT JACKAL SOLID

Procedura pracy na mieszalni IVAT JACKAL SOLID

Technologia lakierowania JACKAL SOLID

Sklepy
Lakierów
Odwiedzin
Klientów

Kontakt

Formularz kontaktowy

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola